Bine ați venit la biserica misionară a kopimismului

 

Conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

Publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007,

„Art. 1. – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

(2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau uncult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase.

Art. 2. – (1) Libertatea  religioasă  cuprinde dreptul oricărei  persoane   de a avea sau  de a adopta o  religie,  de a şi-o manifesta  în mod  individual sau  colectiv,  în public sau  în particular,  prin practicile şi  ritualurile specifice  cultului,  inclusiv prin educaţie  religioasă,  precum şi  libertatea  de a-şi  păstra  sau schimba  credinţa  religioasă.

(2) Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.”

 

O religie este un sistem de credințe și ritualuri.
Biserica Kopimi este un grup religios centrat în Suedia, care crede că în schimbul de informații prin copiere. Copierea informațiilor este un semn de apreciere, cel care vă copiază are încredere în aceste informații.

 

  • Toată cunoașterea tuturor!
  • Căutarea cunoașterii este sacră!
  • Circulația cunoașterii este sacră!
  • Actul de copiere este sacru!
  •  

Toți oamenii ar trebui să aibă acces la toate informațiile existente. O gigantică stimulare a cunoașterii pentru umanitate.

De-a lungul istoriei, oameni din întreaga lume au fost persecutați de opresori. Ei au găsit refugiu în religie și au exprimat în moduri diverse credința comună într-o coexistență pașnică.

Fără amenințări și hărțuire.

Pentru cel ce aderă la kopimism comunicarea este sacră. Comunicarea trebuie respectată. Este un păcat direct să-i supraveghezi și să-i spionezi pe semenii tăi!

Secretul absolut al intimității este sfânt în biserica kopimismului.

În îngrijirea pastorală individuală și în confesiune, preoții sunt protejați de legea română printr-un secret profesional absolut.
Dreptul de autor este opusul nostru absolut - obstrucția continuă a copierii.

Îi provocăm pe toți mânuitorii drepturilor de autor - cei mai mulți având o mare influență politică și care își obțin puterea prin limitarea vieții și libertății cetățenilor. Ceea ce îi bucură pe aceștia cel mai mult este să limiteze împrăștierea cunoștințele. Trebuie să ne pregătim pentru ura și agresiunea lor.

 

Sfântul Copy. Sfântul Download. Sfântul Upload!!
Cunoașterea este un bun public!
Tehnologia informației nu trebuie supusă limitării prin lege!